Tiwtora cymunedol yn y celfyddydau

Gwybodaeth am y Cwrs

Yn addas ar gyfer Sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl ifanc neu sy’n eu hyfforddi
Archrediad Credyd Lefel 2

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn cynnig cyflwyniad i’r sgiliau sydd eu hangen i ddysgu eraill, gan ddefnyddio egwyddorion celfyddydau cymunedol.

D.S. Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu amrediad eang o ffurfiau celfyddydol. Ar gyfer hyfforddiant gerddoriaeth benodol gweler ein cwrs Mentora Cerddoriaeth.

Beth fyddaf yn ei ddysgu?

Dyma’r pynciau dan sylw:

  • Cyflwyniad i rôl a chyfrifoldebau mentor celfyddydol
  • Beth sy’n helpu pobl i ddysgu
  • Sut i gyfathrebu’n eglur
  • Dewis a chreu syniadau creadigol
  • Ffiniau, Cyfrinachedd ac Iechyd a Diogelwch

Dulliau

  • Ymarfer unigol
  • Ymarferion ymarferol a gemau
  • Ymarfer dysgu un-i-un
  • Chwarae rôl
  • Lleoliadau gyda thiwtoriaid profiadol CGC

Sut y byddaf yn elwa ar y cwrs?

Byddwch yn cael cyfle i gyflwyno portffolio o dystiolaeth i ennill credyd lefel 2 sy’n gallu cyfrif at gymwysterau addysgol pellach.

You can read further details on accreditation by visiting our Accreditation page.