Hyfforddi Tiwtoriaid Cerddoriaeth Gymunedol

Gwybodaeth am y Cwrs

Yn addas ar gyfer Cerddorion sy’n dechrau gweithio mewn lleoliadau cymunedol
Cerddorion profiadol sy’n dechrau gweithio ym maes cerddoriaeth gymunedol
Archrediad Credyd lefel 2/3

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn gyfle i hyfforddeion gynnal archwiliad trwyadl i egwyddorion cerddoriaeth gymunedol a’r sgiliau sydd eu hangen i gynnal gweithdai effeithiol o safon uchel gydag amrediad o gyfranogwyr.

Mae’r cwrs yn cwmpasu egwyddorion academaidd ac ymarferol sy’n gysylltiedig ag Ymarfer Cerddoriaeth Gymunedol.

Beth fyddaf yn ei ddysgu?

Dyma’r pynciau dan sylw:

 • Beth yw cerddoriaeth gymunedol?
 • Datblygu arddull unigryw fel unigolyn
 • Rôl a chyfrifoldebau tiwtor cerddoriaeth gymunedol
 • Dysgu effeithiol a rhwystrau i ddysgu.
 • Gweithio gyda grwpiau
 • Cynllunio gweithdy, gan gynnwys cydarwain
 • Dewis a chreu deunyddiau addas ar gyfer gweithdai
 • Sgiliau dysgu un-i-un a grŵp
 • Delio â sefyllfaoedd anodd
 • Cyfartaledd mewn ymarfer
 • Sgiliau ymarfer a pherfformio effeithiol
 • Parhau i ddatblygu eich sgiliau
 • Ymarferion dulliau ymarferol
 • Lleoliadau cymunedol
 • Gwaith unigol a gwaith grŵp
 • Chwarae rôl
 • Ymarfer gweithdy
 • Gwaith ysgrifenedig (rhywfaint ohonno i’w gwblhau gartref)
 • Gwaith prosiect perfformio byw

Sut y byddaf yn elwa o hyn? 

Yn ogystal ag ennill profiad ymarferol hanfodol ym maes cerddoriaeth gymunedol, byddwch yn cael cyfle i gyflwyno portffolio o dystiolaeth i ennill credyd lefel 2/3 sy’n gallu cyfrif tuag at ragor o gymwysterau addysgol.

You can read further details on accreditation by visiting our Accreditation page.