DPP Hyfforddiant ar gyfer tiwtoriaid cerddoriaeth gymunedol

Gwybodaeth am y Cwrs

Yn addas ar gyfer For practicing Community Music Tutors

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae Cerdd Gymunedol Cymru wedi datblygu cyfleoedd hyfforddi parhaus ar gyfer ymarferwyr sy’n dymuno parhau eu hyfforddiant.
Gellir amrywio ac addasu enghreifftiau o DPP i gwrdd ag anghenion y tiwtoriaid.

Dyma enghreifftiau o’r hyfforddiant a gynigir:

Technegau torri’r iâ ac Ymddygiad Heriol

Diwrnod 1.
Delio ag Ymddygiad heriol / pendantrwydd.
Beth yw cerddoriaeth gymunedol ac arddulliau dysgu?

Diwrnod 2.
Ymarferion torri’r iâ a rhannu sgiliau
Sesiwn fyfyrio i diwtoriaid, cefnogi’r naill a’r llall fel tiwtoriaid gan gynnwys technegau cymorth cymheiriaid.

Drymiau ac Offerynnau Taro ar gyfer Gweithdai

Mae’r gweithdy hwn wedi ei fwriadu ar gyfer tiwtoriaid a hoffai ddefnyddio drymio ac offerynnau taro mewn sefyllfa gweithdy, ac mae’n gyfle i archwilio gwahanol agweddau tuag at weithdai drymio. Bydd y gweithdy yn datblygu’r sgiliau sydd gennych eisoes ac yn helpu i ddeall technegau sylfaenol gwahanol offerynnau. Bydd hefyd yn cynnwys gwaith cynhesu, syniadau ymarferol a sut i weithio â phobl sy’n cael anhawster i chwarae mewn amser.

Animeiddio a Golygu Fideos ar gyfer Gweithdai Grŵp

Sesiynau anffurfiol sy’n bwrw golwg ar olygu fideos gan ddefnyddio Movie maker a Premiere ac animeiddio sylfaenol gan ddefnyddio Stop Motion Pro. Bydd hefyd yn cynnwys gwybodaeth ar sut i ymgorffori technegau animeiddio a golygu fideos mewn gweithdai ysgrifennu caneuon – syniadau a thrafodaeth.

Achrediad ar gyfer Gweithdai Grŵp

Bydd y gweithdy achrediad yn cynnig hyfforddiant a chynghorion achrediad yn seiliedig ar gwestiynau neu ymholiadau tiwtoriaid. Byddwch yn dysgu’r canlynol:

  • Sut i gwblhau taflen asesu
  • Dangos enghreifftiau da o dystiolaeth
  • Gwahanol ddulliau o glustnodi cyfranogwyr
  • Dadansoddi meini prawf uned
  • Rheoli amser a gwybod beth y gellir ei gyflawni

Lleoliadau Datblygiad Tiwtoriaid

Mae’r gweithdai yn ffurfio rhan o hyfforddiant datblygiad tiwtoriaid Cerdd Gymunedol Cymru. Drwy weithio ochr yn ochr â thiwtoriad profiadol, mae’r lleoliadau yn cynnig profiadau gweithio ‘bywyd go iawn’ i diwtoriaid y mae gwaith tiwtora Cerddoraieth Gymunedol yn rhywbeth newydd iddynt neu i diwtoriaid a hoffai ddatblygu eu sgiliau mewn maes gwahanol.

Mae’n cynnig cyfleoedd lleoliad i weithio gyda:

  • Unigolion a grwpiau gydag anawsterau dysgu a ffisegol difrifol
  • Grwpiau mawr
  • Gweithio tuag at berfformiad a dyddiad penodol
  • Rheoli gwaith papur
  • Gweithio fel rhan o dîm