Datblygu Timau Corfforaethol

Gwybodaeth am y Cwrs

Yn addas ar gyfer For any company looking for bespoke team building based around music
Hyd y Cwrs Bespoke Courses

Disgrifiad o'r Cwrs


A chanddynt 23 mlynedd a mwy o brofiad, mae Cerddoriaeth Gymunedol Cymru bellach yn cynnig amrediad o brofiadau.

Datblygu Tîm hyblyg ar gyfer eich busnes. Gall amseroedd, y ganolfan a hyd y sesiynau amrywio yn ôl eich anghenion. Mae’r profiadau hyn yn hollgynhwysol ac yn agored i bawb, o bob oedran, rhyw neu allu.

Gallai opsiynau gynnwys:

Côr

Drymio

Ysgol roc

Gellir trafod rhagor o opsiynau a’u haddasu i gyd-fynd â’ch anghenion. I gael mwy o wybodaeth am y profiadau datblygu Tîm ewch i:

www.CommunityMusicWales.org.uk/Teambuilding

E-bost: Teambuilding@CommunityMusicWales.org.uk