Cyflwyniad i Gerddoriaeth Gymunedol

Gwybodaeth am y Cwrs

Yn addas ar gyfer Cerddorion sy’n dechrau gweithio mewn lleoliadau cymunedol.
Archrediad Credyd Lefel 2/3

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae hwn yn gwrs cyflwyniadol sy’n cynnig trosolwg eang o’r sgiliau sydd eu hangen i ddod yn diwtor cerddoriaeth gymunedol.

Beth fyddaf yn ei ddysgu?

Topics covered include:

 • Beth yw cerddoriaeth gymunedol?
 • Rôl a chyfrifoldebau tiwtor cerddoriaeth gymunedol
 • Beth sy’n helpu pobl i ddysgu?
 • Cynllunio gweithdy
 • Dewis a chreu deunyddiau gweithdy addas
 • Sgiliau dysgu un-i-un a grŵp
 • Delio â sefyllfaoedd anodd
Ymarferion
 • Parhau i ddatblygu eich sgiliau
 • Ymarferion ymarferol
 • Trafodaeth grŵp
 • Chwarae rôl
 • Ymarfer gweithdy

Sut y byddaf yn elwa o hyn?

Byddwch yn cael cyfle i gyflwyno portffolio o dystiolaeth i ennill credyd lefel 2/3 a fydd yn gallu cyfrif tuag at gymwysterau addysgol pellach.

You can read further details on accreditation by visiting our Accreditation page.