Cerddoriaeth Gymunedol yn y Gweithle

Gwybodaeth am y Cwrs

Yn addas ar gyfer Sefydliadau sy’n gweithio gyda cherddorion neu’n hyfforddi cerddorion
Gweithwyr ieuenctid sy’n dymuno cynnwys cerddoriaeth yn eu gwaith
Archrediad Credyd Lefel 2
Hyd y Cwrs 2 Ddiwrnod

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad sylfaenol i gerddoriaeth gymunedol a rôl tiwtor cerddoriaeth gymunedol. Nid yw’n hyfforddi hyfforddeion i arwain gweithdai yn y gymuned.

Beth fyddaf yn ei ddysgu?

Dyma’r pynciau dan sylw:

  • Beth yw cerddoriaeth gymunedol?
  • Cyflwyniad i rôl a chyfrifoldebau tiwtor cerddoriaeth gymunedol
  • Cynllunio gweithdy sylfaenol
  • Cyflwyniad i sgiliau dysgu
  • Parhau i ddatblygu eich sgiliau

Dulliau:

  • Ymarferion ymarferol
  • Trafodaeth grŵp
  • Gwaith grwpiau bychain ac unigol
  • Ymarfer dysgu un-i-un

Sut y byddaf yn elwa o hyn?

Byddwch yn cael cyfle i gyflwyno portffolio o dystiolaeth i ennill credyd lefel 2 a fydd yn gallu cyfrif tuag at gymwysterau addysgiadol pellach.

You can read further details on accreditation by visiting our Accreditation page.