Cerddoriaeth gymunedol i gerddorion gwerin

Gwybodaeth am y Cwrs

Yn addas ar gyfer Organisations working with
or training folk musicians
Experienced folk musicians who are considering working as tutors in community settings

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar y sgiliau sydd eu hangen i arwain gweithdai mewn lleoliadau cymunedol. Mae wedi ei gynllunio’n benodol ar gyfer cerddorion gwerin.

Rydym wedi datblygu’r cwrs hwn mewn partneriaeth â TRAC Cymru, sef sefydliad datblygiadau gwerin Cymru. Eu rôl yw hyrwyddo a datblygu traddodiadau cerddoriaeth a dawnsio yng Nghymru.

Beth fyddaf yn ei ddysgu?

Dyma’r pynciau dan sylw:

 • Beth sy’n helpu pobl i ddysgu?
 • Cynllunio gweithdy
 • Dewis a chreu deunyddiau creadigol addas ar gyfer gweithdai
 • Sgiliau dysgu un-i-un a grŵp
 • Delio â sefyllfaoedd anodd
 • Gweithio’n ddwyieithog
 • Traddodiadau cerddorol
 • Parhau i ddatblygu eich sgiliau
 • Gweithio gyda nifer o offerynnau

Methods

 • Ymarferion ymarferol a gêmau
 • One-to-one teaching practice
 • Small group and individual work
 • Presentations