Astudiaethau Achos

Rydym ni'n defnyddio cerddoriaeth i wneud gwahaniaeth.

Stori Jonathan

Mae Jonathan wedi bod yn gweithio fel gwirfoddolwr yng Nghanolfan Gymunedol Cathays yng Nghaerdydd, gan helpu i gynnal clwb ieuenctid wythnosol cymunedol i blant yn eu harddegau. Yn ogystal â hyn, bu Jonathan yn gweithio...
Read More →

Stori Ruth

Mae gan Ruth Ddiploma Cenedlaethol Uwch mewn Theatr Gymunedol, ac ar hyn o bryd mae’n gwneud cwrs TAR gyda’r bwriad o ddysgu drama. Roedd rhesymau Ruth dros fynd ar y cwrs yn eithaf penodol; Mae...
Read More →

Stori Scott

“Rydw i newydd orffen fy lleoliad terfynol gyda Cerdd Gymunedol Cymru, yn y digwyddiad Music Mix yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd, ac mae’r holl hyfforddiant tiwtoriaid wedi bod yn brofiad mor anhygoel. Mi ddes i...
Read More →

Stori Ian

Mae Ian wedi bod yn arweinydd gwirfoddol mewn clwb ar ôl ysgol ers deng mlynedd ac mae hefyd yn gwirfoddoli mewn prosiect cyffuriau ac alcohol. Mae’n gitarydd profiadol sydd wedi chwarae mewn nifer o fandiau...
Read More →